Familie

Wij hebben de kraamweek als prettig ervaren. Het is fijn dat de verzorgende al bij de bevalling aanwezig was. De hulp kwam zeer kundig over. Goede wisselwerking tussen hulp,  ouders, huishouden en baby. Ook goede begeleiding en hulp in schakelen bij de problemen met de borstvoeding.